• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Co je doména? / What is a domain?

(Aktualizace: 2024-05-29 11:36:26)

CZ (English version below):

Doména je jméno, tedy název webové stránky - například subreg.cz. Název domény je vždy jedinečný, není možné aby existovaly dvě domény se stejným názvem. Jak ověřit zda je doména volná k registraci naleznete zde

Domény se dělí na

  • doména nejvyšší úrovně, neboli Top level domain (zkráceně TLD), neboli koncovka - je jí například .cz, .com , .net ...
  • doména druhého řádu (zkráceně jen doména) - jedná se o název webové stránky který společně s TLD tvoří celek,  tedy například subreg.cz , seznam.cz , google.com ...
  • doména třetího řádu, neboli subdoména je o řád níže pod doménou druhého řádu, napřiklad "totoje.subreg.cz"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

A domain is a name, i.e. the name of a website - for example, subreg.cz. The domain name is always unique, it is not possible to have two domains with the same name. How to check if a domain is available for registration can be found here

Domains are divided into

Top Level Domain, or TLD, or Top Level Domain (TLD for short), or extension - for example .cz, .com , .net ...
second level domain (abbreviated as domain) - it is the name of a website which together with the TLD forms a whole, so for example subreg.cz , seznam.cz , google.com ...
a third-order domain, or subdomain, is one order of magnitude below the second-order domain, e.g. "totoje.subreg.cz"

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc