• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Co je TLD?/ What is a TLD?

(Aktualizace: 2024-05-29 11:35:52)

CZ (English version below):

TLD je zkratka pro Top Level Domain (doména nejvyššího řádu). Jedná se o doménové koncovky které jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA.

dělí se na:

  • ccTLD zkratka pro Country code Top Level Domain (národní koncovky). Jedná se o národní doménu daného státu. Například pro Českou republiku je to .CZ, pro Slovenskou republiku .sk, pro Spojené království .uk atd. Kromě pár výjimek má každá země světa svou vlastní národní koncovku
  • gTLD zkratka pro Generic Top Level Domain (generické koncovky) - jedná se o obecné domény .com, .org, .net, .info atd. které nejsou spojené s žádným konkrétním státem ke kterému by patřily
  • NGTLD / NEWgTLD neboli nové generické koncovky - jsou nově vznikající generické domény které jsou již specifičtější než gTLD, jedná se například o .cars, .bond, .cyou, .baby atd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

TLD stands for Top Level Domain. These are domain extensions that are fixed by the Internet Standards Organization (IANA).

They are divided into:

  • ccTLD stands for Country code Top Level Domain (national extensions). This is the national domain of a given country. For example, for the Czech Republic it is .CZ, for the Slovak Republic .sk, for the United Kingdom .uk etc. With a few exceptions, every country in the world has its own national extension
  • gTLD stands for Generic Top Level Domain - these are generic domains such as .com, .org, .net, .info etc. that are not associated with any particular country to which they belong
  • NGTLD / NEWgTLD or New Generic Extensions - these are newly emerging generic domains that are more specific than gTLDs, for example .cars, .bond, .cyou, .baby etc.

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc