• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Jak v subregu zadat změnu majitele (trade)?/ How to enter a change of owner (trade) in the subreg?

(Aktualizace: 2024-05-29 18:40:12)

CZ (English version below):
Změnu majitele zadáte po přihlášení do Vašeho účtu v sekci Domény - Nová objednávka

následně vepíšete název Vaší domény pro kterou si přejete změnu majitele provést a zvolíte typ objednávky "Editace domény"

V dalším kroku u kontaktu majitele můžete vybrat nového majitele z již vytvořených kontaktů. Stačí kliknout na lištu současného majitele a zobrazí se Vám veškeré Vámi vytvořené kontakty, ze kterých stačí zvolit ten, který má být použit.

nebo můžete zvolit možnost "Nový kontakt"  a jednoduše vepsat údaje o novém majiteli.

Následně stačí dole ve formuláři kliknout na tlačítko "Další"

Tímto vytvoříte objenávku na změnu majitele.

Každá koncovka má svůj postup změny majitele. U některých TLD, jako například gTLD stačí takto zadat objednávku a tím se změna provede. Nicméně u ccTLD domén je běžné, že registr vyžaduje další autorizaci - například na e-mailu současného majitele či formou dokumentu. Postup pro konkrétní TLD naleznete v našem TLD kitu.

Pro některé koncovky je změna majitele zpoplatněná. V takovém případě se ve formuláři na editaci domény zobrazí informace, že pro změnu majitele je nutné použít TRADE. Zde stačí kliknout na "Přejít na vytvoření TRADE" a budete přesměrováni na trade objenávku kde se Vám rovnou zobrazí i cena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

You can change the owner by logging into your account in the Domains - New Order section

then enter the name of your domain for which you wish to change the owner and select the order type "Edit Domain"

In the next step you can select the new owner from the already created contacts. Just click on the bar of the current owner and you will see all the contacts you have created, from which you just need to select the one to be used.

Or you can select the "New contact" option and simply enter the details of the new owner.

Then just click on the "Next" button at the bottom of the form.

This will create a change of owner form.

Each extension has its own change of ownership procedure. For some TLDs, such as gTLDs, you just need to enter the order in this way to make the change. However, for ccTLD domains, it is common for the registry to require additional authorization - for example, on the current owner's email or in the form of a document. The procedure for a specific TLD can be found in our TLD kit.

For some extensions, there is a fee for changing the owner. In this case, the domain editing form will display information that you must use TRADE to change the owner. Here you just click on "Go to create TRADE" and you will be redirected to the trade page where the price will also be displayed.


Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc