• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Co je WHOIS?/ What is WHOIS?

(Aktualizace: 2024-05-29 12:45:54)

CZ (English version below):
Whois provozuje registr dané koncovky a slouží k zpřístupnění informací o doménách veřejnosti. Informace které ve whois lze dohledat se mohou lišit v závislosti na TLD, každá koncovka má vlastní pravidla na data která jsou veřejná. Například u .cz domén je ve whois vždy vidět jméno majitele ale u gTLD tomu tak není. Ve whois většinou nenaleznete citlivá data jako je e-mail a telefonní číslo.

Pomocí whois lze například ověřit registrátora domény, datum expirace nebo zjistit jaké name servery doména využívá.

Whois pro vybrané koncovky:

Existují i obecné whois služby které umí vyhledávat ve více registrech zároveň. V subregu máte tuto možnost také, v menu pod sekcí domény naleznete náš WHOIS který umí vyhledat v registrech většiny námi nabízených koncovek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

Whois operates a registry for a given extension and is used to make information about domains available to the public. The information that can be found in the whois may vary depending on the TLD, each extension has its own rules on what data is public. For example, for .cz domains, the whois always shows the owner's name, but this is not the case for gTLDs. You usually won't find sensitive data like email and phone number in the whois.

Using whois you can for example verify the domain registrar, the expiration date or find out what name servers the domain uses.

Whois for selected extensions:

There are also general whois services that can search multiple registries at the same time. In the subreg you have this option too, in the menu under the domain section you will find our WHOIS which can search the registries of most of the extensions we offer.

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc