• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Jak ověřit dostupnost domény?/ How do I verify domain availability?

(Aktualizace: 2024-05-29 12:01:52)

CZ (English version below):

Dostupnost domény na našich stránkách ověříte jednoduše, při zadání objednávky na registraci domény systém okamžitě kontroluje zda je doména volná pro registraci.

Ověření dostupnosti

Pokud není, zobrazí se informace že doména není volná

https://img.faq.cz/domains_check1.PNG

V případě že je doména volná, zobrazí se registrační formulář.

Volná k registraci

Pokud si přejete hromadně ověřit více domén, je možné využít našeho hromadného nástroje. Tento naleznete v sekci Domény -> Hromadné operace -> Hromadné ověření domén

Hromadné ověření

zde stačí vepsat domény které si přejete ověřit a dát Odeslat. Následně se Vám zobrazí jaké domény jsou volné k registraci a budete mít i možnost je hromdně registrovat.

Hromadné ověření

POZOR! V hromadné registraci nelze registrovat koncovky které vyžadují speciální parametry. Většina zahraničních ccTLD takto registrovat nelze, hromadaně lze registrovat například .cz , .sk a gTLD .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

You can check the availability of a domain on our website easily, when you place an order for domain registration, the system immediately checks whether the domain is available for registration.

If it is not, it will display information that the domain is not available

If the domain is available, the registration form is displayed.

If you wish to verify multiple domains in bulk, it is possible to use our bulk tool. This can be found under Domains -> Bulk Operations -> Bulk Domain Verification

Here, just enter the domains you wish to verify and hit Submit. You will then be shown which domains are available for registration and you will also have the option to register them in bulk.

ATTENTION! In bulk registration you cannot register extensions that require special parameters. Most foreign ccTLDs cannot be registered in this way, for example .cz , .sk and gTLDs can be registered in bulk.

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc