• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Správa subdomén/ Managing subdomains

(Aktualizace: 2024-06-16 10:26:17)

CZ (English version below):

Informace

Veškeré nastavení hostingu se provádí pod odkazem Nastavení v přehledu hostovaných domén, pod záložkou Domény:

 

Pro založení subdomény neco.domena.tld stačí v sekci Subdomény u požadované domény vyplnit políčko s názvem subdomény a stiknout "přidat". Po přidání subdomény lze skrze její nastavení nastavit požadovanou verzi PHP a složku. Nastavení subdomén probíhá stejně jako nastavení domén.

POZOR:

  • každá subdoména může mít vlastní verzi PHP nezávisle na hlavní doméně
  • každá subdoména může směrovat do individuální složky
  • SSL certifikáty se pro subdomény generují automaticky jako pro domény

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

 

Information

All hosting settings are done under the Settings link in the Hosted Domains overview, under the Domains tab:

 

To create a subdomain neco.domena.tld, just fill in the subdomain name field in the Subdomains section of the desired domain and click "add". Once the subdomain is added, the desired PHP version and folder can be set through the subdomain settings. Setting up subdomains is the same as setting up domains.

ATTENTION:

- each subdomain can have its own PHP version independent of the main domain
- each subdomain can route to an individual folder
- SSL certificates are automatically generated for subdomains as for domains

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc