• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Základní přehled/ Basic overview

(Aktualizace: 2024-06-15 15:53:38)

CZ (English version below):

Informace

 

Základní přehled hostingů naleznete v menu ( Menu Webhosting -> Přehled hostingů )

Pokud je Váě webhosting zelený, je připravený k využívání. Pokud je Váš webhosting žlutý, znamená to, že máte zakoupen hostingový baliček, ale nemáte v něm ještě žádnou doménu přirazenou. Přiřazení domény se provádí v nastavení hostingu. Pokud je Váš hosting červený, jedná se o neprodloužený hosting určený ke smazání.

Veškeré nastavení hostingu se provádí pod odkazem Nastavení:

 

Domény - V této sekci provádíte detailní nastavení domény, směrování do jiné složky, nastavení verze PHP, vytváření subdomén, aliasů, atd ...

Informace - V této sekci naleznete potřebné údaje pro připojení k jednotlivým službám

FTP - V této sekci se nachází správa FTP účtu pro nahrání obsahu na Váš web

Cron - V této sekci se nachází správa naplánovaných úloh - cromu

MySQL - V této sekci se nachází správa MySQL databází a jejich uživatelů

E-Maily - V této sekci se nachází správa e-mailů, kopií a přesměrování

E-Maily Pokročilé - V této sekci se nachází správa antispamů a blacklistu/whitelistu

Statistiky - V této sekci se nachazí přistup ke statistikam (momentálně mimo provoz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

Information


For a basic list of hosts, please see the menu ( Webhosting Menu -> Hosting List )

If your webhost is green, it is ready to be used. If your webhosting is yellow, it means that you have purchased a hosting package, but have not yet assigned a domain to it. Domain assignment is done in the hosting settings. If your hosting is red, it is a non-renewed hosting for deletion.

All hosting settings are done under the Settings link:

 

Domains - In this section you perform detailed domain settings, routing to another folder, setting PHP version, creating subdomains, aliases, etc ...

Information - In this section you can find the necessary information to connect to each service

FTP - In this section you can manage your FTP account to upload content to your website

Cron - In this section you can manage scheduled tasks - cron

MySQL - In this section you can manage MySQL databases and their users

Emails - In this section you can manage emails, copies and redirects

Emails Advanced - In this section you can manage antispam and blacklist/whitelist

Statistics - In this section you will find access to statistics (currently out of order)

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc