• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Jak propojit doménu a hosting? / How to connect domain and hosting?

(Aktualizace: 2024-05-29 11:36:38)

CZ (English version below):

O propojení hostingu a domény se starají DNS servery (někdy se jim říká také nameservery nebo jmenné servery), které mají za úkol překládat doménové jméno na IP adresu webového serveru a naopak. Bez DNS serverů doména nemůže fungovat.

Jaké si máte u domény nastavit DNS servery, to Vám řekne Váš poskytovatel webhostingu. Můžete použít i naše DNS servery, kdy pak jen stačí v rozhraní Subregu v přehledu doménu u dané domény kliknout na odkaz DNS a jednotlivé záznamy si nasměrovat na svůj webhosting.

Naše DNS servery jsou: ns.gransy.com, ns2.gransy.com, ns3.gransy.com, ns4.gransy.com, ns5.gransy.com

Pro CZ domény můžete použít NSSET (sadu jmenných serverů): NSS:GRANSY:3

V případě, že chcete používat náš 10MB hosting zdarma, nastavte si u své domény výše uvedené DNS servery a v nastavení DNS (viz výše) nastavte A záznam na IP adresu 77.78.104.3. V případě, že používáte náš placený webhosting, nastavte si u své domény výše uvedené DNS servery a v nastavení DNS (viz výše) nastavte A záznam na IP adresu 185.28.193.31.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

The connection between hosting and domain is handled by DNS servers (sometimes called nameservers or name servers), which are responsible for resolving the domain name to the IP address of the web server and vice versa. Without DNS servers, the domain cannot function.

Your web hosting provider will tell you what DNS servers to set up for your domain. You can also use our DNS servers, then you just need to click on the DNS link in the Subreg interface in the domain overview for the domain in question and point the individual records to your web host.

Our DNS servers are: ns.gransy.com, ns2.gransy.com, ns3.gransy.com, ns4.gransy.com, ns5.gransy.com

For CZ domains you can use NSSET (name server set): NSS:GRANSY:3

In case you want to use our free 10MB hosting, set up the DNS servers listed above for your domain and set the A record to IP address 77.78.104.3 in the DNS settings (see above). In case you use our paid web hosting, set up the DNS servers listed above for your domain and set the A record to IP address 185.28.193.31 in the DNS settings (see above).

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc