• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

První kroky na subreg.cz / First steps on subreg.cz

(Aktualizace: 2024-05-29 11:36:05)

CZ (English version below):

Pokud si u nás vytvoříte účet je potřeba nastavit pár věcí pro používání.

Uživatelské nastavení:


Informace o účtě - V uživatelském nastavení máte možnost editovat Vaši adresu, IČO a DIČ. Máte zde i možnost vyplnit defaultní kontakty pro .CZ a .SK domény a zároveň i NSSet pro .CZ domény. Údaje o uživateli jsou zároveň i fakturační údaje, na které Vám budou vystavovány faktury. Při registraci nového uživatele je nový účet vytvořen jako NEplátce DPH. Pro úpravu na plátce DPH je nutné nás kontaktovat.

Hesla  - Zde máte možnost změnit Vaše heslo a také si zvolit způsob jakým se budete přihlašovat k účtu.

MojeID- zde máte možnost Váš účet na Subreg.cz spárovat se službou MojeID kterou provozuje CZNIC (registr pro .cz domény)

Notifikace a novinky - Zde si nastavíte zasílání automatických zpráv či notifikace o kreditu a expiraci. Pokud si přejete, aby Vám chodily emaily o výši Vašeho kreditu, o expiracích domén, nebo abyste byli informováni o stavech Vašich objednávek, tak zde v této sekci máte možnost nastavení upravit dle Vašich potřeb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

If you create an account with us, you need to set up a few things to use it.

User settings:

Account information - In the user settings you can edit your address, ID number and VAT number. You also have the option to fill in the default contacts for .CZ and .SK domains and also the NSSet for .CZ domains. The user details are also the billing details on which you will be invoiced. When registering a new user, the new account is created as a NON VAT payer. To change it to a VAT payer, you need to contact us.

Passwords - Here you have the option to change your password and also choose how you will log in to your account.

MojeID- Here you have the possibility to pair your Subreg.cz account with the MojeID service operated by CZNIC (registry for .cz domains)

Notifications and news - Here you can set up automatic messages or notifications about credit and expiration. If you wish to receive emails about your credit, expiration of domains, or to be informed about the status of your orders, you can adjust the settings here in this section according to your needs.


Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc