• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Správa složek/ Folder management

(Aktualizace: 2024-05-29 12:50:11)

CZ (English version below):
V administraci si můžete si můžete domény rozdělit do libovolných složek. Například tedy pokud někomu registrujete domény můžete si vytvořit složky s jeho jménem a tam si domény přesunout a na tyto složky vypnout nebo zapnout notifikace.

Nastavení složky provedete v sekci domény Domény - Správa složek, kde do pole ""Složka:"" napíšete název složky (jak chcete aby jmenovala). V dalším bodě "Zasílat expirační emaily" si vyberete zda chcete aby na domény ve složce chodily informace o expiraci domény. A dáte vytvořit.

Přesunutí domény do složky:

To provedete v přehled domén - kde si danou doménu zakliknete v okénku v levo a dole , kde máte "Přesunout do složky:" vyberete složku kam se má doména přesunout a zakliknete přesunout.

Kde vidím složky?

Složky si vybíráte v přehled domén nahoře je "složka", tam vyberete složku a kliknete na nastavení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

In the administration you can split your domains into any folders you want. For example, so if you register domains for someone you can create folders with their name and move the domains there and turn notifications off or on for those folders.


To set up a folder, go to Domains Domains - Folder Management and type the folder name (whatever you want it to be called) in the ""Folder:"" field. In the next item "Send expiration emails" you choose whether you want to send domain expiration information to the domains in the folder. And you put create.

Move the domain to the folder:

You do this in the domain overview - where you click the domain in the box on the left and at the bottom , where you have "Move to folder:" you select the folder where you want the domain to be moved and click move.

Where do I see the folders?

You select folders in the domain overview at the top is "folder", there you select the folder and click on settings

 

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc