• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Kdo je majitelem domény po její expiraci?/ Who owns the domain after it expires?

(Aktualizace: 2024-05-29 12:04:53)

CZ (English version below):

Vlastníkem domény po její expiraci je její registrátor. Držitel je držitelem domény od její registrace po její expiraci, po expiraci již držitelem není. Je zde ochranná lhůta, kdy je možné zadat restore (tedy jí reaktivovat) a doménu tak získat zpět. Ochranná lhůta zjednodušeně řečeno dává předkupní právo na její obnovu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:
The owner of the domain after its expiration is its registrar. The holder is the holder of the domain from its registration until its expiration, after expiration the holder is no longer the holder. There is a protection period when it is possible to enter a restore (i.e. reactivate it) and thus regain the domain. The protection period, in simple terms, gives a right of first refusal to renew it.

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc