• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Jak přesměrovat doménu na jinou doménu?/ How to redirect a domain to another domain?

(Aktualizace: 2024-06-06 10:37:16)

CZ (English version below):
Pokud doména používá naše DNS servery, je možné doménu lehce přesměrovat v sekci

Domény -> Přehled domén -> Informace -> Přesměrování

Do kolonky v sekci "Přesměrování" dáte odkaz, kam chcete, aby doména směřovala.

! Přesměrování je funkční, pouze pokud má Vaše doména A záznam v DNS zóně s hodnotou: 77.78.104.3 !

Pokud doména naše DNS servery (nameservery) nepoužívá, nastavte jí naše DNS servery nebo kontaktujte Vašeho správce DNS serverů s dotazem na možnost přesměrování.

Změnu nameserverů můžete provést v sekci Domény --> Přehled domén --> Editace

Jestliže Vám doména píše "Přesměrování je aktivní", ale přitom přesměrování nefunguje, tak je potřeba jít do sekce Domény --> Přehled domén --> DNS --> DNS zóna a změnit A záznam u domény na: 77.78.104.3

Propsání této změny by mělo zabrat zhruba 15 minut.

Pro využívání emailového přesměrování je nutné nastavit MX záznam mail.gransy.com

Toto přesměrování funguje tím způsobem, že si např. na doméně subreg.cz nastavíte přesměrování na gransy.cz. Poté, když je přesměrování aktivní a návštěvník webu dá do vyhledávače "subreg.cz", tak se mu místo toho otevře "gransy.cz".

Pokud chcete, aby návštěvník zadal do vyhledávače "subreg.cz" a otevřelo se mu "subreg.cz", ale přitom se mu zobrazoval obsah z "gransy.cz", tak je potřeba zřídit si Alias u poskytovatele Vašeho webhostingu.

K přesměrování není SSL (https:// verze webu). Pokud chcete přesměrování s SSL, využijte nás dceřinný projekt redirect.host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

If the domain uses our DNS servers, the domain can be easily redirected in the

Domains -> Domain Overview -> Information -> Redirection

In the "Redirect" section, you put the link where you want the domain to go.

! Redirection is only functional if your domain A has a DNS zone record with the value: 77.78.104.3 !

If the domain does not use our DNS servers (nameservers), set up our DNS servers for it or contact your DNS server administrator to ask about the possibility of redirection.

Nameserver change can be done in section Domains --> Domain list --> Edit

If the domain says "Redirection is active" but the redirection is not working, you need to go to Domains --> Domain Overview --> DNS --> DNS Zone and change the A record for the domain to: 77.78.104.3

It should take about 15 minutes to make this change.

To use email forwarding, you must set up the MX record mail.gransy.com

This redirection works by setting the redirection to gransy.cz on the domain subreg.cz. Then, when the redirection is active and the visitor puts "subreg.cz" into the search engine, it opens "gransy.cz" instead.

If you want the visitor to type "subreg.cz" into the search engine and open "subreg.cz", but still display content from "gransy.cz", you need to set up an Alias with your web hosting provider.

There is no SSL for redirection (https:// version of the site). If you want a redirect with SSL, use our subsidiary project redirect.host

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc