• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Jak zaregistrovat doménu?/ How to register a domain?

(Aktualizace: 2024-05-29 12:09:38)

CZ (English version below):
Doménu lze zaregistrovat po přihlášení na Subreg.cz v sekci: Nová objednávka -> Registrace domény

Registrace domény

Zde vepište název domény který si přejete registrovat, pozor na překlepy, po zaregistrování domény není možné název upravit ani vrátit poplatek!

Pečlivě také zvolte kontakt majitele, tento bude doménu vlastnit. Můžete zvolit kontakt z nabídky (první kontakt je předvytvořený dle Vašich fakturačních údajů které jste zadali při vytváření uživatelského účtu)

Kontakt z nabídky

nebo vytvořit nový kontakt kde je nutné vyplnit údaje o majiteli označené hvězdičkou*, důležité je aby byl e-mail majitele funkční

Nový kontakt

Pokud se v objednávce nachází i jiné typy kontaktů dle potřeby vyplňte i tyto.

Následně zvolte NSSET/Name servery jaké si přejete využívat. Pokud nemáte tuto službu sjednanou u jiného poskytovatele, ponechte naše výchozí hodnoty.

NSSET/Name server

V případě že si přejete využívat jiné NS je třeba hodnoty přepsat a zaškrtnout "

Jiné name servery

Pokud Vaše doména nebude využívat DNSSEC/KEYSET ponechte zvolenou výchozí hodnotu "---".

Keyset/DNSSEC

Pokud si přejete DNSSEC využívat, zvolte "Zadám vlastní DNSSEC záznamy" a můžete požadované hodnoty vepsat.

Důkladně překontrolujte údaje které jste zadali do objednávkového formuláře a následně si zvolte jeden ze způsobů platby.

!POZOR! Každá koncovka má vlastní pravidla registrace a omezení. Někdy je nutné aby majitel splnil určité podmínky, či je třeba dodatečné dokumentace. Podmínky registrace nejoblíbenějších koncovek naleznete v našem TLD kitu , v případě že zde koncovka o kterou máte zájem chybí, můžete kontaktovat podporu abyste se ujistili že budete schopni splnit podmínky registrace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

The domain can be registered by logging in to Subreg.cz in the section: New Order -> Domain Registration

Here you can enter the domain name you wish to register, be careful of typos, after registering the domain you cannot edit the name or refund the fee!

Please also carefully select the contact of the owner, he will own the domain. You can choose a contact from the menu (the first contact is pre-created according to your billing information you entered when creating your user account)

or create a new contact where you must fill in the owner's details marked with an asterisk*, it is important that the owner's email is functional

If there are other types of contacts in the order, please fill these in as well.

Then select the NSSET/Name servers you wish to use. If you do not have this service arranged with another provider, leave our default values.

If you wish to use other NSs, you need to overwrite the values and tick "Nameservers to be entered below".

If your domain will not use DNSSEC/KEYSET leave the default value "---".

If you wish to use DNSSEC, select "I will enter my own DNSSEC records" and you can type in the required values.

Thoroughly double check the information you have entered in the order form and then choose one of the payment methods.

ATTENTION! Each endpoint has its own registration rules and restrictions. Sometimes it is necessary for the owner to meet certain conditions or additional documentation is required. The registration conditions of the most popular extensions can be found in our TLD kit , in case the extension you are interested in is missing, you can contact support to make sure you will be able to meet the registration conditions.

Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc